Finansowanie

Dowiedz się, jak skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2%
Skontaktuj się z naszym ekspertem i poznaj szczegóły na temat kredytu.


Katarzyna Trochimowicz, ekspert ds. kredytów
Tel.: 666-816-025
Mail: katarzyna.trochimowicz@finamax.pl

Dariusz Stanek, Starszy Ekspert Finansowy
Tel.: 695-672-928
Mail: dariusz.stanek@notus.pl

Poznaj program Bezpieczny kredyt 2%

Na czym polega rządowa dopłata?
Program jest skierowany do osób, które chcą kupić bądź wybudować pierwsze mieszkanie lub dom. W ramach programu pokrywana jest różnica między stałą stopą ustaloną na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Dopłaty przysługują uczestnikom przez 10 lat. Wówczas kredytobiorca musi spłacać kredyt w ratach malejących.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • osoba do 45. roku życia, która nie ma swojego mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu,

  • małżeństwo bądź rodzice przynajmniej jednego wspólnego dziecka – w tym przypadku tylko jedno z rodziców musi mieć poniżej 45 lat, ale oboje nie mogą posiadać żadnej nieruchomości.

Jaka może być wysokość kredytu?

  • jedna osoba może otrzymać kredyt o maksymalnej wartości 500 tys. zł

  • małżeństwo bądź rodzice z dzieckiem mogą otrzymać kredyt o maksymalnej wartości 600 tys. zł

Warto wiedzieć, że program nie wyznacza limitu ceny za metr kwadratowy mieszkania, jednak maksymalny wkład własny może wynosić 200 tys. zł. Kredytem można pokryć nie tylko nieruchomość, lecz również jej wykończenie.

Jakie jest oprocentowanie kredytu?
Podczas pierwszych 10 lat spłacania oprocentowanie wyniesie 2% powiększone o marżę i prowizję banku (jeśli jest ona pobierana).
Gdy zakończy się 10-letni okres niskiego oprocentowania, na wysokość raty wpłynie kilka czynników – m.in. pierwotny okres finansowania czy aktualny poziom stóp procentowych. Warto wiedzieć, że bank w chwili oceniania zdolności kredytowej uwzględnia cały okres spłaty, a nie tylko pierwsze 10 lat. Istnieje jednak możliwość pomocy w przypadku, gdyby kredytobiorca nie był w stanie spłacać pełnej raty – może wówczas ubiegać się o wydłużenie okresu maksymalnie o 5 lat.

Czy można stracić prawo do dopłat, jeśli zakwalifikowaliśmy się do programu?
Tak. Może się to stać m.in. wtedy, gdy kredytobiorca:

  • w ciągu 2 lat od nabycia mieszkania bądź zakończenia budowy domu nie zacznie w nim mieszkać,

  • sprzeda, wynajmie lub użyczy nieruchomość w ciągu pierwszych 10 lat,

  • w trakcie przysługiwania dopłat zmieni sposób użytkowania lokalu, domu lub jego części, uniemożliwiając zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych,

  • w czasie przysługiwania dopłat kupi inne mieszkanie lub dom (wyjątkiem jest odziedziczenie),

  • w czasie przysługiwania dopłat przestanie przynajmniej przez rok prowadzić gospodarstwo domowe w zakupionym lokalu,

  • w okresie obowiązywania dopłat przekroczy 45. rok życia, a jest jedynym kredytobiorcą.

Jeśli kredytobiorca straci prawo do dofinansowania, musi zwrócić tylko te dopłaty, które otrzymał po zdarzeniu (np. po sprzedaży czy wynajmie mieszkania). Jedynym przypadkiem, kiedy należy zwrócić dopłaty z całego okresu jest sytuacja, kiedy kredytobiorca zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem Bezpiecznego kredytu 2%.

Bezpieczny kredyt 2% może pomóc spełnić Twoje marzenie o pierwszym mieszkaniu!

Znajdź mieszkanie